Dash One And A Half (-1½)
Sammen med bladet tinbox og  tinbox-tillægget må hovedproduktet for tinbox-gruppens medlemmer anses for at være de fire historiske Dash One And A Half (-1½) manualer, som blev udgivet om F-100, F-104 og Draken. Betegnelsen Dash 1½ kom fra det system af håndbøger, eller Technical Orders, som fulgte med vores amerikanske fly fra Republic F-84E/G og fremefter. Betegnelsen på pilotens Flight Manual sluttede på -1, og alle de tekniske håndbøger var nummereret -2, -3, -4 o.s.v. Når nu vore bøger skulle indeholde informationer om både operative og tekniske forhold, lå det lige til at give dem en betegnelse, der lå mellem piloterne og teknikerne, altså -1½.

 

T.O.1F/TF-100D/F-1½. Historisk manual om F-100 Super Sabre i FLV. Første udgave 1982. Steen Hartov, Jørgen Larsen, Palle Sick. Tryk: Aps Expres Trykkeriet, Odense. 230 sider.
T.O.1F/CF-104/D-1½. Historisk manual om F-104 Starfighter i FLV. Udgivet 1994. Steen Hartov, Jørgen Larsen og Palle Sick. Tryk: Næstved Tidendes Bogtrykkeri. 220 sider.
SECTION 0 Forord
SECTION I History
SECTION II Aircraft General
SECTION III Human Touch
SECTION IV The Danish Connection
SECTION V Daily Operation
SECTION VI Odds And Ends
SECTION VII Engine Power Loss
SECTION VIII Cosmetics
SECTION VIII rettelse
SECTION IX Index
Rettelser

 

T.O.1F/RF/TF-35-1½. Historisk manual om Draken i FLV. Udgivet 1998. Thomas Damm, Steen Hartov, Torben Heindahl, Jørgen Larsen og Niels Helmø Larsen. Tryk: Trykcentralen Fyn A/S, Kerteminde. 218 sider.
T.O.1F/TF-100D/F-1½ fact manual. Historisk manual om F-100 Super Sabre i FLV. Anden udgave 2000. Thomas Damm, Steen Hartov, Jørgen Larsen og Niels Helmø Larsen. Tryk: Trykcentralen Fyn A/S, Kerteminde. 216 sider. ISBN 87-987847-0-6