velkommen
tinbox er en gruppe, der forenes af en fælles interesse for dansk militær flyvning. Gruppen startede i 1975 omkring udgivelsen af tidsskriftet af samme navn.  Gruppens sammensætning har varieret over årene, men fokus har hele tiden ligget på at udgive information omkring dansk militær flyvning i forskellig "indpakning".

Her på hjemmesiden kan du både finde alle de oprindelige numre af tinbox tidsskriftet fra 1975 til 1979 og alle numre af tinbox-tillægget, der blev udgivet sammen med flyvevåbnets blad FlyNyt fra 1981 til 1995.

Du vil også finde en oversigt over de personer, der gennem tiden har været en del af gruppen, samt en oversigt over en række af de publikationer, som de enkelte har været med til at publicere, både i tinbox-sammenhæng og i andre sammenhænge.