bibliografi
Ud over tinbox, tinbox-tillægget og Dash one And A Half bøgerne, har medlemmerne af tinbox gennem årene stået for og bidraget til en lang række andre publikationer og artikler om dansk militær flyvning, enten under navnet tinbox eller i anden sammenhæng.

Bøger og temahæfter

50 typer - over 1000 fly - danske militærfly efter 1945. Ansvarshavende red.: Niels Helmø Larsen. Bidrag fra Carsten Malmmose og Jesper Jørgensen. Udgivet 1981.
Eskadrille 725. Et temahæfte udgivet af Dansk Flyvehistorisk Forening 1992 i anledning af Eskadrille 725's 40-års dag og nedlæggelse. Ansvarshavende red.: Niels Helmø Larsen. Layout og korrektur: Tom Weihe. 92 sider.
Eskadrille 730. Et temahæfte udgivet af Eskadrille 730 i 1994 i anledning af eskadrillens 40-års jubilæum samme år. Ansvarshavende red.: Niels Helmø Larsen. Layout og korrektur: Tom Weihe. 100 sider. ISBN 87-984904-0-0
Flyvestation Værløse 1934-1984 - en flyveplads og dens fly. Udarbejdet til brug for Åbent Hus på FSNVÆR 1984. FSNVÆR/tinbox 1984. Ansvarshavende red.: Palle Sick. Bidrag: Steen Hartov og Jørgen Larsen. Tryk: Flyvevåbnets Specialskole.
Flyvevåbnets fly - ord og billeder. Udarbejdet til brug for Åbent Hus på FSNSKP 1983. FSNSKP/tinbox1983. Ansvarhavende red.: Palle Sick. Bidrag: Steen Hartov og Jørgen Larsen. Tryk: Flyvevåbnets Specialskole. Omslag: Mohrdieck Tryk ApS, Aabenraa.
Flyvevåbnets fly på FSN Skrydstrup 10. august 1980. Udarbejdet til brug for Åbent Hus på FSNSKP 10. august 1980. FSNSKP/tinbox 1980. Ansvarshavende red.: Palle Sick. Bidrag: Steen Hartov og Jørgen Larsen. Tryk: Flyvevåbnets Specialskole. Omslag: Mohrdieck Tryk ApS, Aabenraa.
Forsvarets fly efter 1945. Udarbejdet til brug for FLV til åbent hus arrangementer. FLV/tinbox 1987. Ansvarhavende red.: Palle Sick. Tryk: Flyvevåbnets Specialskole. Omslag: Mohrdieck Tryk ApS, Aabenraa.
Forsvarets fly efter 1945. Udarbejdet til brug for FLV til åbent hus arrangementer. FLV/tinbox 1995. Ansvarshavende red.: Steen Hartov. Bidrag Jørgen Larsen. Tryk: Flyvevåbnets Specialskole.
Hammerkasterne. Bogen om Eskadrille 727. Udgivet af Eskadrille 727 2005 i anledning af eskadrillens 50-års jubilæum 2002. Ansvarshavende red.: Erik Lund (LUE). Redaktion, billedredaktion og layout: LUE og fra Niels Helmø Larsen. 180 sider. ISBN 87-89388-19-4.
Hawkeyes - og hvad de så. Bogen om FR/PR-flighten og Eskadrille 729. Udgivet af Støtteforeningen for Projekt Thunderflash 2004 i anledning af FR/PR-flightens og Eskadrille 729's 50-årsdag i januar 2005. Ansvarshavende red., billedredaktion og layout: Jørgen Larsen. Niels Helmlø Larsen medlem af redaktionsudvalget. Steen Hartov bidraget med korrektur. 192 sider. ISBN 87-990553-0-9
   

Tidsskrifter

  • Flyvehistorisk Tidsskrift. Niels Helmø Larsen redaktør i perioden 19xx-19xx

Enkeltartikler

  • En amerikaner på afveje. Artikel om Skyraider, der nødlandede ved Vestkysten i 1952. Steen Hartov. FHT 4/1976.
  • Eskadrille 728. Artikelserie i to dele i Flyvehistorisk Tidsskrift. Niels Helmø Larsen. FHT 2/1993 og FHT 3/1993.
  • F-84G Thunderjet JO-E og HE-L. Artikel om F-84G med særlige kodebogstaver. Niels Helmø Larsen. FHT 3/1993.
  • F-100 Super Sabre – 23 år i det danske flyvevåben, artikel om North American Aviations udvikling i eksprestempo af verdens første supersoniske jagerfly i begyndelse af 1950’erne, Danmarks anskaffelse af F-100 Super Sabre i 1959 og en status over flyets 23 år lange tjeneste i Flyvevåbnet, af Palle Sick, Luft- og Rumfartsårbogen årg. 1982 (ISBN 87-88396-00-2)

  • Flyvevåbnets ESK 729 – dens fly og dens virke, artikel om fotorekognosceringens fødsel og udvikling og dens introduktion i Danmark i mellemkrigsårene, Flyvevåbnets reorganisering og senere anskaffelse af egentlige fotorekognosceringsfly og udvikling af teknikker og udstyr. Illustreret beskrivelse af en 70 minutter lang fotoreccemission med en RF-35 Draken, af Palle Sick, Steen Hartov og Jørgen Larsen, Luft- og Rumfartsårbogen årg. 1983-84 (ISBN 87-88396-02-9)

  • OJ-O som "Orange". Artikel om en Short Stirlings nedstyrtning vest for Aabenraa i maj 1942 efter et mislykket bombetogt over Kielerfjorden og besætningens efterfølgende skæbne . Palle Sick. FHT 1/1973
  • Status over F-84G Thunderjet. Artikel om overlevende F-84G. Niels Helmø Larsen. FHT 2/1993.

Andet

  • Med danske flyvere på vingerne. Jubilæumsskrift for Foreningen Danske Flyvere, 1992. Jørgen Larsen og Niels Helmø Larsen var medlemmer af redaktionskomiteen.